AIRCRAFT  
현재 공항에 취항하고 있는 항공기들이 기종별로 분류가 되어있는 갤러리입니다.
기종 선택은 좌측 메뉴에서 고르시기 바랍니다.


Sort by No
Sort by Subject
Sort by Name
Sort by Date
Sort by Readed Count
24
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (4)

CEO
2004/12/02 5061
23
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (3)

CEO
2004/12/02 4988
22
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (2)

CEO
2004/12/02 4569
21
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (1)

CEO
2004/12/02 4995
20
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (4)

CEO
2002/10/13 4468
19
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (3)

CEO
2002/10/13 4372
18
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (2)

CEO
2002/10/13 4659
17
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (1)

CEO
2002/10/13 4804
16
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (4)

CEO
2004/03/21 5220
15
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (3)

CEO
2004/03/21 5202
14
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (2)

CEO
2004/03/21 4957
13
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (1)

CEO
2004/03/21 5293
12
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (4)

CEO
2003/04/12 5540
11
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (3)

CEO
2003/04/12 5446
10
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (2)

CEO
2003/04/12 5270
9
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (1)

CEO
2003/04/12 5352
8
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (4)

CEO
2003/09/27 5315
7
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (3)

CEO
2003/09/27 5233
6
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (2)

CEO
2003/09/27 5202
5
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (1)

CEO
2003/09/27 5249
1 [2]
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by MDBairport


   Total 139901 hits, 20 hits today. [Statistics]
   Copyright 2002 Metro Daytona Beach Airport, MDBairport.com, All Rights Reserved.