AIRCRAFT  
현재 공항에 취항하고 있는 항공기들이 기종별로 분류가 되어있는 갤러리입니다.
기종 선택은 좌측 메뉴에서 고르시기 바랍니다.


Sort by No
Sort by Subject
Sort by Name
Sort by Date
Sort by Readed Count
24
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (4)

CEO
2004/12/02 3601
23
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (3)

CEO
2004/12/02 3307
22
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (2)

CEO
2004/12/02 3145
21
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus A340-600 NC (1)

CEO
2004/12/02 3515
20
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (4)

CEO
2002/10/13 3134
19
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (3)

CEO
2002/10/13 3018
18
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (2)

CEO
2002/10/13 3197
17
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-311 (1)

CEO
2002/10/13 3376
16
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (4)

CEO
2004/03/21 3675
15
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (3)

CEO
2004/03/21 3580
14
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (2)

CEO
2004/03/21 3441
13
   Dragon Wings Virgin Atlantic Airbus 340-300 OC (1)

CEO
2004/03/21 3740
12
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (4)

CEO
2003/04/12 3985
11
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (3)

CEO
2003/04/12 3886
10
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (2)

CEO
2003/04/12 3643
9
   Dragon Wings Swissair Airbus 340-600 (1)

CEO
2003/04/12 3774
8
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (4)

CEO
2003/09/27 3765
7
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (3)

CEO
2003/09/27 3698
6
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (2)

CEO
2003/09/27 3625
5
   Dragon Wings Lufthansa Airbus 340-200 "Nerunberg" (1)

CEO
2003/09/27 3716
1 [2]
Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by MDBairport


   Total 112333 hits, 26 hits today. [Statistics]
   Copyright 2002 Metro Daytona Beach Airport, MDBairport.com, All Rights Reserved.